book thassos hotel book now

Ενημερώθηκαν για το ΕΣΠΑ, τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων και τον «ΘΗΣΕΑ» οι νέοι Δήμαρχοι!

Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2010

Σύσκεψη στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ με τους νεοκλεγέντες δημάρχους.
Tο πρωί της Τρίτης πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην Κομοτηνή μια γόνιμη ενημερωτική συνάντηση με τους νεοκλεγέντες Δημάρχους των πέντε νομών της Περιφέρειας, τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέως της ΠΑΜ-Θ κ. Θεοδώρας Κόκλα. Συζητήθηκαν, με τη συμμετοχή στελεχών της Περιφέρειας, θέματα που αφορούν στον περιφερειακό σχεδιασμό της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια καθώς και το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

-Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Έγινε αναλυτική παρουσίαση γύρω από το βαθμό υλοποίησης του περιφερειακού σχεδιασμού. Από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας) μεταφέρθηκε το τι προβλέπεται να γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα σε σχέση με τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, ποιος είναι ο περιφερειακός σχεδιασμός και σε ποια φάση υλοποίησης βρίσκεται, καθώς επίσης έγινε ενημέρωση για την ενδιάμεση φάση λειτουργίας του περιφερειακού σχεδιασμού μέχρι την ολοκλήρωση του τελικού σχεδιασμού.

-Πρόοδος ΕΣΠΑ ΑΜ-Θ

Η πρόοδος του ΕΣΠΑ ΑΜ-Θ, για την οποία ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες, αποτυπώνεται ως εξής:
Μέχρι το τέλος του έτους θα εκδοθούν συνολικά προσκλήσεις προϋπολογισμού 625.000.000 ευρώ, ήτοι το 108,3% των εκχωρημένων πόρων. Το αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η έκδοση προσκλήσεων που θα αφορούν σε παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, ανάπτυξης ολοκληρωμένων σχεδίων για αγροτική αναγέννηση, εξοπλισμό ειδικών σχολείων, δράσεων στον τομέα της δημόσιας και ψυχικής υγείας και κατασκευής βρεφονηπιακών σταθμών.
Οι εντάξεις του προγράμματος ΕΣΠΑ ΑΜ-Θ ανέρχονται στο ποσό  των 335.000.000 ευρώ, ήτοι ποσοστό 58 % και αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους να ανέλθουν σε 428.000.000 ευρώ, ήτοι ποσοστό 74,5%, με την ένταξη του νέου μεγάλου τμήματος Αρδάνιο – Μάνδρα της Εγνατίας Οδού Α.Ε., προϋπολογισμού 76.000.000 ευρώ, προμήθεια εξοπλισμού ΤΕΙ Καβάλας προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ καθώς και έργα περιφερειακού/ τοπικού οδικού δικτύου προϋπολογισμού 7.000.000 ευρώ.
Οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί ανέρχονται στα 159.700.000 ευρώ  (ποσοστό 27,8%) και οι επιλέξιμες πληρωμές σε 97.700.000 (ποσοστό 17%), ενώ αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους να ανέλθουν σε 104.000.000 ευρώ (18,1%), συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA.
-Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»

Επίσης, έγινε μια αναφορά στα έργα που υλοποιούνται από τον «ΘΗΣΕΑ» και υπάρχει δεδομένη χρηματοδοτική κάλυψη από το προγράμμα καθώς και σε έργα που δεν μπόρεσαν να χρηματοδοτηθούν, ώστε μετά από αξιολόγηση των νεοκλεγέντων δημοτικών αρχών να ενταχθούν – εφόσον αυτές το επιθυμούν και το αποφασίσουν – σε νέα χρηματοδοτικά προγράμματα.
Συγκεκριμένα: Στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ αναλογεί το ποσό των 214 εκ. ευρώ από τα 3,5 δις ευρώ του προγράμματος για όλες τις Περιφέρειες. Στους 55 ΟΤΑ της ΠΑΜ-Θ κατανεμήθηκαν 214 εκ. ευρώ. Έχουν ενταχθεί 1.475 έργα, με προϋπολογισμό 204,7 εκ. ευρώ (ποσοστό εντάξεων 96%). Τα έργα που έχουν ενταχθεί οριστικά είναι 1.397, με προϋπολογισμό 197 εκ. ευρώ, ενώ το ποσό που έχει απορροφηθεί για λογαριασμούς έργων μέχρι σήμερα στην ΠΑΜ-Θ είναι 171,9 εκ. ευρώ (ποσοστό απορρόφησης 80,33%).

-Δήλωση Γ.Γ. της ΠΑΜ-Θ

Η Γ.Γ. της ΠΑΜ-Θ κ. Κόκλα στο περιθώριο της σύσκεψης δήλωσε: «Στόχος της σύσκεψης με τους νεοκλεγέντες Δημάρχους της Περιφέρειας, τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες είναι να ενημερωθούν κυρίως σε τρία θέματα:
Το πρώτο αφορά στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων της ΠΑΜ-Θ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι βασικό να κατανοήσουν οι νεοεκλεγέντες δήμαρχοι τη λειτουργία του όλου συστήματος και να ενημερωθούν για την πορεία των έργων, καθώς και για το μερίδιο ευθύνης τους σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος αυτού.
Το δεύτερο θέμα αφορά στην ενημέρωσή τους σε ζητήματα του ΕΣΠΑ, του αναπτυξιακού εργαλείου μέσα από το οποίο υλοποιούνται στην Περιφέρεια έργα σε διάφορους τομείς. «Βρισκόμαστε σε μια συνεχή πορεία εντάξεων έργων» είπε, ενώ σημείωσε πως μέσα από την παρούσα ενημέρωση των αιρετών επιδιώκεται η επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης των έργων από την πλευρά τους, «να μην χαθεί δηλαδή χρόνος κατά την ενδιάμεση φάση μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων τους» τόνισε.
Το τρίτο θέμα αφορά στην ενημέρωση σε έργα του «ΘΗΣΕΑ» τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και είτε έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί.

Για την καθυστέρηση που παρατηρείται στο θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, η κ. Κόκλα αναγνώρισε ότι προχωρά με αργούς ρυθμούς εξηγώντας παράλληλα ότι για να υπάρξει επιτάχυνση απαιτούνται κοινωνικές συναινέσεις. «Είναι γεγονός ότι η προεκλογική περίοδος ήταν ανασταλτική για την πρόοδο των έργων της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων. Η καθυστέρηση  εντοπίζεται κυρίως σε δύο έργα, τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) Καβάλας και Σουφλίου. Στο Σουφλί παρουσιάζεται μια μόνιμη εμπλοκή στη χωροθέτηση του Σταθμού Μεταφόρτωσης, ενώ στην Καβάλα ο Σταθμός Μεταφόρτωσης στην Κεραμωτή αν και είναι χωροθετημένος και έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος υπήρξε σχετική δικαστική εμπλοκή λόγω των αντιδράσεων των κατοίκων».
Η κ. Κόκλα εμφανίστηκε αισιόδοξη λέγοντας ότι «τα εμπόδια θα ξεπεραστούν», ενώ συμφώνησε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι είναι σημαντικό να αποφευχθούν τα πρόστιμα. «Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη υπάρχουν 28 χώροι αποθέσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), κατά συνέπεια υπάρχει κίνδυνος για επιβολή μεγάλων προστίμων. Συνπεπώς, θα πρέπει να υπάρξει συνενόηση μεταξύ των δήμων του ίδιου νομού, με στόχο να γίνουν προγραμματικές συμφωνίες διαχείρισης αστικών απορριμμάτων, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο κλείσιμο κάποιων από τους 28 ΧΑΔΑ που λειτουργούν στην Περιφέρειά μας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΠΑΜ-Θ είναι εφικτό να κλείσουν οι 20 από τους 28 λειτουργούντες σήμερα ΧΑΔΑ, γεγονός που βελτιώνει κατά πολύ την υπάρχουσα κατάσταση.
«Θέλουμε να κατανοήσουν οι δήμαρχοι ότι εάν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα θα κληθούν οι ίδιοι να πληρώσουν τα πρόστιμα και κατά συνέπεια οι δημότες τους» διευκρίνησε, σημειώνοντας ότι όσο αυξάνεται ο χρόνος καθυστέρησης τόσο μεγαλώνει και ο κίνδυνος για υψηλά πρόστιμα.

-Δήλωση νεοκλεγέντα Περιφερειάρχη

Ο νεοκλεγείς Περιφερειάρχης κ. Άρης Γιαννακίδης σχολίασε στο περιθώριο της σύσκεψης ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση. Έδωσε έμφαση στην ενημέρωση που έγινε γύρω από τα χρηματοδοτικά εργαλεία «τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων στην ευρύτερη γεωγραφία της Περιφέρειας.
Ακολουθεί ένας πολύ σημαντικός προβληματισμός, με την έννοια ότι εστιάζουμε σε προβλήματα και αγκυλώσεις τα οποία προσπαθούμε να υπερκεράσουμε. Θεωρώ ότι θα πορευτούμε σε όλη μας τη θεσμική παρουσία με βάση τη σημερινή σημειολογία, μέσα από συναποφάσεις και συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό την επικαιροποίηση στόχων και την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων».
Για τον κ. Γιαννακίδη, η μεγαλύτερη πρόκληση που θα κληθούν ν’ αντιμετωπίσουν είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων λόγω της υστέρησης που παρατηρείται στην υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού. «Θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να προβληματίσει κύρια τους χρήστες και τους διαχειριστές του συγκεκριμένου περιφερειακού σχεδιασμού που είναι οι δήμαρχοι κι εμείς από την πλευρά μας επικουρικά να παρέμβουμε όπου χρειαστεί χρηματοδοτώντας τις ανάλογες δράσεις για να έχουμε πλήρη υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού».

book thassos hotel booking now